Het Human Awareness Institute (HAI) verbeeldt zich een wereld waarin de keuzes van ieder mens duidelijk worden uitgesproken, gehoord en geëerd. HAI zet zich in voor het scheppen van een omgeving waarin deelnemers aan een workshop zich veilig en gesteund voelen om hun verhoudingen tot liefde, contact en seksualiteit te onderzoeken, verantwoording voor hun keuzes te nemen en te leren van hun ervaringen.

HAI maakt zich sterk voor wederzijdse instemming. We streven naar veiligheid in onze gemeenschap door op elk moment ieders grenzen te eren. HAI moedigt individuen aan en faciliteert ze bij het vinden en gebruiken van hun eigen stem om de grenzen die ze op elk moment hebben uit te spreken.

Instemming is een wederzijdse en vrijwillige afspraak tussen alle betrokkenen om een activiteit te gaan ondernemen. Instemming is op alle soorten interactie van toepassing, maar vooral waar fysieke aanraking in het spel is.

 

Richtlijnen voor een veilige omgeving en een fijne manier van contact

Vraag voordat je handelt

 • Zorg voor instemming voordat je iets doet, zij het voor een gesprek, sensuele aanraking, of alle andere zaken waar anderen bij betrokken zijn.
 • Laat je door nieuwsgierigheid leiden.
 • Ga elke interactie aan vanuit de geest van ontdekking, niet met de intentie te overtuigen.
 • Nodig uit, in plaats van te eisen.

Wacht op een HELDER ja

 • Ja betekent ja, nee betekent nee. Onzekerheid, “ik weet het niet” of “misschien”, betekent nee.
 • Stilte of geen weerstand is geen teken van instemming. “Ik heb geen grenzen” vraagt om een nader gesprek voordat je in verder contact gaat. Iedereen heeft grenzen, ook al hebben zij die nog niet onderkend.
 • Neem tijd en luister naar je innerlijke stem, voordat je ervoor kiest aan een activiteit deel te nemen.

Waardeer een NEE

 • Grenzen bewaken vinden sommigen moeilijk. Waardeer het alsjeblieft als iemand de moed toont zichzelf op deze manier te eren.
 • Waardeer het geschenk van je partners eerlijkheid, meer dan het krijgen wat je wilt.

Opgewondenheid kan het beoordelingsvermogen verminderen

 • We raden je sterk af om je grenzen te verruimen als je (al of niet seksueel) opgewonden bent.

Instemming is tijdelijk en specifiek

 • Instemming kan altijd worden ingetrokken, verbaal of non-verbaal, ook als de activiteit al begonnen is.
 • Instemming met één activiteit verbindt een persoon niet aan enig andere activiteit.
 • Instemming moet met ieder betrokken persoon onderhandeld worden. Als je ziet dat anderen met elkaar een activiteit aangaan, ga er dan niet van uit dat jij ook mee kan doen of dat zij die activiteit met jou willen aangaan.
 • Instemming op een bepaald moment betekent niet dat instemming ook nog geldt op enig moment na die interactie.

Wees een medestander bij instemming

 • Ga bij jezelf na en wees je ervan bewust of je je eigen agenda doordrukt in weerwil van de behoeften, wensen en verlangens van je partner.
 • Help je partner bij hun heldere JA te blijven. We raden aan om dit geregeld bij jezelf en de ander te checken.
 • Als je merkt dat je partner zich misschien onprettig voelt, stop dan. Probeer, als dat mogelijk is, met z’n tweeën opnieuw instemming te bereiken
 • Als je getuige bent van een interactie die onprettig aanvoelt, ga dan na bij één of beide partijen of het goed gaat.

Wees bewust van privileges die mogelijkerwijs tot machtsongelijkheden tussen jou en je partner(s) zouden kunnen leiden

 • Niet iedereen heeft dezelfde toegang tot hulpbronnen en opleiding gehad, noch dezelfde opvoeding en sociale status.
 • Sommige mensen hebben een geschiedenis met traumatische ervaringen waardoor het ze veel moeite kan kosten hun behoeften uit te drukken, vooral waar het om fysiek contact gaat.
 • Sociale verschillen of privileges kunnen voortkomen uit etniciteit, sekse, seksuele geaardheid, leeftijd, geloof, sociale klasse, fysieke vermogens, opleiding, al dan niet traumatische ervaringen, en meer.

Rond elke vorm van contact af met een check-in

 • Ga na elke interactie bij jezelf na, en daarna bij je partner(s), wat jullie gevoelens en ervaringen zijn.
 • Spreek over grenzen die in het contact zijn benaderd, bereikt of overschreden.

Misstappen gebeuren: laten we leren en eventuele gekwetstheid en misverstanden de wereld uit helpen

 • Ondanks de beste bedoelingen kan het gebeuren dat grenzen worden overschreden, vaak per ongeluk.
 • Instemmingsfouten kunnen soms schendingen zijn.
 • Zelfs zeer gewetensvolle mensen die hun best doen om grenzen te respecteren kunnen vaak voelen dat grenzen worden benaderd, bereikt of overschreden in de loop van interacties. Ongelukken en misverstanden zijn normaal en te verwachten, en zijn vaak kansen om te luisteren en te leren, in plaats van per se traumatisch te worden.
 • Open communicatie, verantwoordelijkheid nemen en gekwetstheden oplossen met heldere communicatie, zijn de bouwstenen voor leren en groei.

Voelt er iets niet goed? Wij zijn er om te ondersteunen

 • Als je het gevoel hebt dat je op enigerlei wijze bent gekwetst, willen we je graag ondersteunen.
 • We moedigen je aan om tijdens HAI-evenementen of -workshops meteen of wanneer je ook wilt een teamlid of workshop-leider te benaderen.
 • Als er eerder iets is gebeurd waarbij je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de regionale producer, een workshop-leider of de directeur van HAI Global. Bezoek dan onze Contact-pagina op de website.

 

Dit is een groeidocument, dat wordt aangepast doordat we leren en groeien. We hopen van harte dat je deze ideeën ook ver buiten HAI uitdraagt, in elke vorm van contact die je met andere mensen hebt.