In de workshops worden oefeningen aangeboden die meestal met z’n tweeën of in groepjes worden gedaan. Alle oefeningen mogen worden gezien als uitnodigingen; elk individu beslist te allen tijde zelf wat hij/zij wil gaan doen – en wat niet. Omdat wij er niet van uitgaan dat wij weten wat voor ieder persoonlijk op dat moment zinvol of van toepassing is, ondersteunen wij iedereen, maar wel op strikt individuele basis, bij het uitzoeken daarvan.

De oefeningen helpen deelnemers bij het vinden van de weg die bij hun past. Ze helpen bij het streven naar klaarheid over je eigen standpunt, je eigen gedrag en je persoonlijke wensen en behoeften:

  • Welke beslissingen neem ik en waarom?
  • Is dit de juiste keuze of zijn er alternatieven?
  • Sta ik achter dat wat ik doe?
  • Wil ik nu (toch) iets anders?
  • Ben ik eerlijk tegenover mijzelf en anderen?
  • Zeg ik duidelijk JA of NEE als ik het werkelijk meen?

Ervaringen uitwisselen
De oefeningen zijn zeer eenvoudig van opbouw en hebben veel raakvlakken met ‘het echte leven’. Het zwaartepunt ligt telkens op de kwaliteit van de beslissingen die ieder voor zich neemt; dienen mijn eigen keuzes mij? Verder kun je tijdens de gehele workshop, ook als onderdeel van de oefeningen, vertellen hoe het met je is. Het is waardevol om ervaringen te delen; ervaringen van voor, maar ook tijdens, de workshop. Het is een uitnodiging om anderen je te laten zien zoals je werkelijk bent; een kans om dingen authentiek en eerlijk uit te spreken, zoals we dat zo nu en dan in het alledaagse leven wagen. De communicatietechnieken die HAI aanbiedt, zijn vergelijkbaar met geweldloze communicatie en zijn gebaseerd op het werkelijk aanhoren en het zich op een verantwoordelijke manier uiten.

Seksualiteit
De meeste oefeningen bevatten ook de uitnodiging tot respectvolle aanrakingen. Dit zijn geen massages en staan NIET in een seksuele context. De aanrakingen zijn alleen bedoeld als een teder intermenselijk contact, met respect en invoelingsvermogen, zoals bijvoorbeeld een omarming.

Hoewel in de workshops een van de thema’s ook je eigen verhouding tot seksualiteit is, gaat het in de workshops NIET om voorlichting over seksuele handelingen; het gaat om opmerkzaamheid, eerlijkheid en harmonie. Het gaat om informatie en weten, in tegenstelling tot vooroordelen en schaamte. Dat het thema seksualiteit nog steeds actueel is laten de vele verschillende tv-programma’s, tijdschrift- en krantenartikelen wel zien.

Beslissen over eigen gedrag
Natuurlijk kunnen we hier niet alle oefeningen opnoemen en beschrijven. Dat zou ook niet bijzonder zinvol zijn. In het echte leven weten we ook niet altijd wat er op ons pad komt en moeten we er desondanks iedere keer mee weten om te gaan. En precies DIT, je bewuste en onbewuste gedragspatronen, kun je tijdens de workshops in een veilige omgeving nog eens preciezer onder de loep nemen. Om vervolgens eventueel vrijer te beslissen welk gedrag nog werkelijk zinvol is en welk niet meer. Samenvattend kun je over de oefeningen zeggen dat deze zo flexibel zijn dat ieder op elk moment op een voor hem of haar passende manier kan deelnemen, wanneer hij of zij dat wil.