HAI staat voor Human Awareness Institute. Dit werd in 1968 door Dr. Stan Dale opgericht. Hij ontwikkelde de Love, Intimacy and Sexuality workshops om mensen te ondersteunen bij het aangaan van succesvolle en liefdevolle relaties, gebaseerd op eerlijkheid en integriteit. Stan Dale werd uitgeroepen tot Humanist of the Year door de Ethical Humanists of Chicago. Hij is in 2007 overleden maar zijn werk wordt nog steeds wereldwijd door vele mensen voortgezet – veelal om niets en met hart en ziel.

HAI Global is inmiddels een onderneming zonder winstoogmerk geworden en biedt deze workshops aan, waarbij inmiddels meer dan 75.000 mensen ervaringen hebben opgedaan in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Europa en Japan. De website van HAI Global – uiteraard in het Engels – is www.hai.org.

De missie van HAI is:

Het Human Awareness Institute (HAI) – in het Nederlands het Instituut voor Menselijk Bewustzijn – ondersteunt individuen in hun streven om daadkrachtige, liefdevolle en verantwoordelijke mensen te zijn.

HAI stimuleert persoonlijke groei en sociale ontwikkeling door onwetendheid en angst te vervangen door bewustzijn en liefde.

Het doel van HAI is om een wereld te creëren waarin mensen in waardigheid, respect, begrip, vertrouwen, vriendelijkheid, medegevoel, eerbied, eerlijkheid en liefde samenleven.

HAI beijvert zich om een wereld te creëren waarin iedereen wint.

In mei 2004 vond voor de eerste maal in Duitsland een workshop van het Human Awareness Institute (HAI) uit Californië plaats. Deze eerste workshop had zo’n grote positieve weerklank dat er een Stichting Hand on Heart e.V. – Verein zur Förderung von Begegnungen in Liebe und Toleranz (vereniging ter bevordering van ontmoetingen in liefde en tolerantie) uit ontstond. De Hand on Heart e.V. heeft sinds 2004 jaarlijks meerdere HAI-workshops in Duitsland georganiseerd. De website van Hand on Heart e.V. heet www.liebstduschon.de.