HAI staat open voor mensen van alle wereldbeschouwingen en religies. Het gezamenlijke doel van de deelnemers is dat zij de wens hebben om anderen en zichzelf in liefde, bewondering, eerlijkheid en respect te ontmoeten.

HAI is geschikt voor iedereen die nieuwsgierig is naar zichzelf en naar de omgang met anderen. Je bent als single of als paar ongeacht leeftijd of seksuele voorkeur van harte welkom. Ook is het niet belangrijk of je een relatie hebt of je je op dit moment gelukkig of ongelukkig voelt. Alle levenssituaties, vragen of stemmingen zijn hier welkom. De workshop is drempelvrij. Deelnemers met medische of bepaalde lichamelijke beperkingen zijn bij ons hartelijk welkom. Wij vragen je dit bij aanmelding aan te geven.

Voor wie?

  • Je hebt nog nooit aan een workshop deelgenomen en bent gewoon nieuwsgierig?
  • Je wilt jezelf en nieuwe mensen leren kennen?
  • Je leeft in een relatie en je wilt samen met je partner iets doen, om jullie liefde meer ruimte te geven?
  • Je wilt zonder je partner aan jezelf en je relatie werken?
  • Je bent single en wilt graag meer liefde en nabijheid in je leven ervaren, volledig los van het hebben van een partner of niet?
  • Je bent uit professionele overwegingen, bijvoorbeeld als therapeut, geïnteresseerd?

Voorkennis en ervaringen spelen geen rol. Het principe van spelenderwijs praktische oefeningen, met veel raakvlakken met ‘het echte leven’, biedt ieder de mogelijkheid om nieuwe wegen in te slaan. Naar meer bewustzijn, zelfkennis en heel veel plezier voor ieder en iedereen!

Je eigen grenzen
In HAI workshops kun je besluiten opener te worden EN tegelijkertijd je eigen grenzen te bewaken. Dit inzicht, jezelf trouw te kunnen blijven op grond van een veelheid aan keuzemogelijkheden, is vaak een eerste stap om te helen, zelfs al ga je gebukt onder diepe emotionele wonden. De HAI workshops helpen je ook om nieuwe vriendschappen te sluiten en reeds bestaande liefdesrelaties te verdiepen, om je in je eigen lichaam prettig te voelen en meer te genieten van de natuurlijkheid van je eigen seksualiteit – ongeacht je leeftijd.

Grenzenloos
De HAI-workshops in Duitsland kenmerken zich door een sterk internationaal karakter, die door de deelnemers als heel verrijkend wordt ervaren. Vooral veel Nederlanders hebben inmiddels de weg naar Schöppingen (vlak over de grens bij Enschede) gevonden. Vandaar ook deze Nederlandstalige website. De cursusleiders spreken helaas alleen Engels. Er wordt gezorgd voor simultaan vertaling in het Duits (en vice-versa als Duitstaligen aan het woord zijn). Vooralsnog wordt van Nederlandse deelnemers verwacht dat zij of Engels of Duits voldoende vlot spreken om de workshop te volgen en er aan deel te nemen. In de praktijk is dat tot nu toe geen probleem gebleken.